Vacatures

2 Techniekers voor hydraulisch en mechanisch onderhoud

 

Functieomschrijving

voor onmiddelijke indiensttreding.

Je voert mechanisch en hydraulisch onderhoud uit aan zoutstrooiers die in de zomerperiode een volledige revisie en onderhoudsbeurt krijgen zodat ze winterklaar zijn. Je gaat hiervoor naar de wegendistricten (Grimbergen, Vilvoorde, Halle, Aalst, Leuven, …) waar je de werken ter plaatse uitvoert.
Je maakt op basis van een diagnose een kostenraming op en noteert en bestelt de nodige stukken voor herstelling. Vervolgens voer je op een zelfstandige wijze de nodige herstellingen en onderhoudswerken uit.
Je maakt aan het einde van de dag een werkfiche op met de uitgevoerde werken en gebruikte stukken. Je overlegt de gebeurde werken met de districtverantwoordelijke waarmee je rechtstreeks in contact staat.

 • Je ben proactief, onderzoekt zelf of het zinvol is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen en bespreekt dit met de districtverantwoordelijke. Je zoekt steeds naar de meest geschikte oplossing in het belang van de klant.
 • Je denkt probleemoplossend.
 • Je bent gemotiveerd, eerlijk, flexibel en kan zelfstandig werken en houdt van een job met afwisseling.
 • Je beschikt over een basiskennis mechanica, hydraulica en voertuigelektro.
 • Je rijdt alleen of samen met een collega met onze servicewagen naar het wegendistrict.
 • Je bent Nederlandstalig, basiskennis Frans is een pluspunt.
 • Je hebt bij voorkeur al wat ervaring maar wij staan ook open voor pas afgestudeerden.

Iedereen is welkom zolang je maar gemotiveerd bent en over de juiste werkattitudes beschikt.
Interesse: contacteer ons onmiddellijk en telefonisch.

 

Profiel

rijbewijs B, Nederlandstalig

 

Jobgerelateerde competenties

 • De werking van de uitrusting en de conformiteit van hydraulische en pneumatische circuits controleren
  Technische oplossingen bepalen voor de herstelling
 • Gerecupereerde bestanddelen en vloeistoffen sorteren en naar de behandelings- of opslagzones brengen (batterijen, koolwaterstoffen, smeermiddelen, …)
 • Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren
 • Herstellingen ter plaatse uitvoeren (op een landbouwterrein, langs de weg, …)
  Een machine slepen (werfmachine, landbouwmachine, …)
 • Onderdelen of wisselstukken bewerken
 • De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst
 • Defecte onderdelen vervangen of herstellen (onderdelen van motoren, thermische of hydraulische installaties, pompen, regelorganen, …)
 • Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken
 • De aard van de interventie bepalen op basis van technische dossiers en aanwijzingen van deskundigen en klanten
 • Werken aan materieel: Landbouwmaterieel (tractoren, werktuigen voor aanplanten, teeltbescherming, hooien, …)
 • Werken aan materieel: Werfmaterieel (nivelleerder, graafmachine, bulldozer, delfmachine, rupsvoertuig, …)
 • Werken aan materieel: Hef-, laad- en losmaterieel (heftruck, autoporteur, telescopische arm, hoogwerker, kraan, rolbrug, …)
 • Werken aan materieel: Bosbouwmaterieel (velmachine, maaimachine, forwarder, …)
 • De uitrusting onderhouden (motoren, hydraulische installaties, mechanismen, …)
 • De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten
 • Motoren, mechanismen, veiligheidsuitrusting, … testen en afstellen
 • Machineonderdelen controleren en assembleren vóór aflevering (mechanische of hydraulische transmissie, veiligheidsuitrusting, stabilisator, …)

 

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid

 

Aanbod

Vast job, correcte verloning naar waarde, servicewagen om je te verplaatsen naar de werkplaats.
Afwisseling, kans om veel bij te leren.

Plaats tewerkstelling

DEPAFLEX
Holbeek 68
1785 MERCHTEM

 

Waar en hoe solliciteren?

Per telefoon: 0472/344.704

 

Contactpersoon

Dhr. Jeroen Van Damme